Jastëk për kujdesin mjekësor të pacientit

  • Medical nursing pad

    Jastëk infermieror mjekësor

    Jastëkët infermierorë mjekësorë kanë funksione anti-rrjedhje dhe funksione të tjera; ato sigurohen në një formë sterile për përdorim një herë. Produkti është i përshtatshëm për strukturat mjekësore dhe vendet e shtëpisë për kujdesin shëndetësor Jastëku i infermierisë mjekësore ka këto karakteristika: 1. Bërë nga pëlhura jo-toksike të përbërë nga polipropileni jo-toksike; 2. Sterilizimi i oksidit etilenit, i pastër dhe higjenik. Jastëkët infermierorë mjekësorë përdoren kryesisht në strukturat mjekësore dhe shtëpitë. Metodat kryesore të përdorimit janë: 1. Nxirrni infermierin mjekësor ...