Dezinfektues

  • 84 disinfectant

    84 dezinfektues

    Dezinfektuesi ka funksionin e vrasjes së baktereve patogjene të zorrëve dhe kockave supurative, inaktivizimin e virusit etj. Ky produkt është i përshtatshëm për dezinfektimin e sipërfaqes së përgjithshme të objektit, veshjeve të bardha, artikujve të kontaminuar nga spitali. 500 g 84 dezinfektues përpara 500 g 84 dezinfektues i kundërt 84 Dezinfektuesi ka këto karakteristika: 1. formulë e re pa mbrojtje dhe shëndet të mjedisit nga fosfori; 2. jo vetëm që mund të sterilizojë, por edhe të pastrojë dhe dekontaminojë. 84 ...